Blog

Księgi wieczyste

ksiegi-wieczyste
Księga wieczysta jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących nieruchomości. To ona potwierdza prawną własność danej działki, domu czy mieszkania. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat ksiąg wieczystych i omówić kilka kwestii związanych z tym dokumentem.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to oficjalny dokument prowadzony przez Sąd Rejonowy i zawierający informacje o nieruchomości oraz o jej właścicielach. Każda nieruchomość powinna mieć swoją własną księgę wieczystą, która stanowi potwierdzenie prawa własności lub innego prawa do danej działki, budynku lub lokalu. W księdze wieczystej znajdują się także informacje o obciążeniach, takich jak hipoteki, służebności.Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Księga wieczysta jest dokumentem publicznym i dostęp do nich jest jawny. Aby to zrobić, należy udać się do sądu rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości. Można także skorzystać z internetowych systemów informacyjnych, takich jak elektroniczny system dostępu do ksiąg wieczystych, który umożliwia wgląd w księgę wieczystą przez Internet.

Co można znaleźć w księdze wieczystej?

Księga wieczysta zawiera wiele informacji na temat danej nieruchomości, w tym m.in.:
  • dane identyfikacyjne nieruchomości (np. adres, numer działki),
  • dane właścicieli (wraz z informacją o ich prawach do nieruchomości),
  • informacje o ewentualnych hipotekach lub innych obciążeniach i ograniczeniach,
Przepisy regulujące sprawy ksiąg wieczystych to między innymi:
  1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 1982 r. nr 19 poz. 147, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2016 poz. 312, z późn. zm.).