Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Paczków -
Opolskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Paczków

Paczków, gm. Paczków, pow. Nyski, Opolskie
Powierzchnia terenu: 1736 m²
150 000 zł
86,41 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1736 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Opolskie
Powiat:
Nyski
Gmina:
Paczków
Miejscowość:
Paczków

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
TERENY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU

podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach ustnych nieograniczonych

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych,

położonych w obrębie Paczków, gminie Paczków, pow. nyskim, woj. opolskim.Przetargi odbędą się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1 Maja 6 lub mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji do wideokonferencji, w dniu 01.08.2024r., począwszy od godz. 10:00.Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

- dz. 468/26 z a.m.1 o pow. 0,1736ha (wraz z udziałem w dz. 468/23, 468/27), cena wywoławcza: 150.000,00zł, wadium: 15.000,00zł,

- dz. 468/29 z a.m.1 o pow. 0,1072ha (wraz z udziałem w dz. 468/23), cena wywoławcza: 83.700,00zł, wadium: 8.400,00zł.Dla działki nr 468/23 urządzona jest księga wieczysta nr OP1N/00071707/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nysie. Dla pozostałych działek urządzona jest księga wieczysta nr OP1N/00065944/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nysie.Przez nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 468/23, 468/27 przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Na działce nr 468/23 znajduje się fragment środka trwałego o nr inw. 2/420, który stanowi zjazd z drogi powiatowej.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w Kozielnie i mieście Paczków, w rejonie Nysy Kłodzkiej (uchwała nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 30.01.2003r.):

- dz. 468/26 przeznaczona są jako zabudowa mieszkaniowa i usługowa (MN, U),

- dz. 468/29 przeznaczona jest jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN),

- dz. 468/23 przeznaczona jest jako ulice dojazdowe (KD5),

- dz. 468/27 przeznaczona jest jako ciągi pieszo-jezdne (Kpj).Przedmiotowe działki znajdują się na terenie Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Działka nr 468/23 znajduje się w zasięgu stanowiska archeologicznego nr 10.Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargów z dnia 02.07.2024r. wywieszony w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUZ.GZ.4240.50.2024.BZ.14) oraz na oficjalnej stronie KOWR https://www.nieruchomoscikowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty

Więcej informacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 77 40 00 950, e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.plKontakt:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
tel: 774000950
bartosz.zalewski@kowr.gov.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200