Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Szczyrk -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Szczyrk

Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. Bielski, Śląskie
Powierzchnia terenu: 1511 m²
450 000 zł
297,82 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1511 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • inna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Bielski
Gmina:
Szczyrk
Miejscowość:
Szczyrk

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
GKUHiR.6840.3.2024

Szczyrk, dnia 3 lipca 2024 rokuWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGUzgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Szczyrk.1. Oznaczenie:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 2478/2 i nr 2482, położona w obrębie Szczyrk (0001), gmina Szczyrk, opisana w księdze wieczystej KW nr BB1B/00132436/6 prowadzonej przez Wydział VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.2. Opis nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,1511 ha położona jest w Szczyrku w rejonie ul. Wczasowej w terenie o spadku południowym. Działki w całości tworzą jeden kompleks gruntów, nie mają bezpośredniego dostępu do drogi. Nieruchomość znajduje się w łuku drogi, jest nie ogrodzona i nie zabudowana. Sąsiedztwo działek tworzą tereny budownictwa mieszkaniowego i usług. Teren jest uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.3. Uwarunkowania planistyczne:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk uchwalonym uchwałą nr: XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 66, poz. 1772) oraz uchwałami zmieniającymi działki nr 2478/2 i nr 2482 zlokalizowane są w terenie oznaczonym symbolem A4.13ZI – teren zieleni nieurządzonej.4. Cena wywoławcza: 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ust.1 ww. ustaw, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 stawka podatku wynosi 23%.5. Termin i miejsce przetargu: 16.09.2024 r. o godz. 10:00 w Sali nr 31 Urzędu Miejskiego w Szczyrku (ul. Beskidzka 4, II p.).6. Wysokość wadium: 22.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Wadium w pieniądzu powinno być wniesione do dnia 30 sierpnia 2024 r. Za datę wniesienia wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Gminy Szczyrk nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.7. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Szczyrk, w dzienniku: monitorurzedowy.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczyrk.8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Urząd Miejski w Szczyrku,

ul. Beskidzka 4,

43-370 Szczyrk

telefon 33 829 50 23Burmistrz Miasta Szczyrk

(-)

Antoni ByrdyKontakt:
Urząd Miejski w Szczyrku
tel: 33 829 50 23
grunty@szczyrk.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200