Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Sichówek -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1



Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?



- Sichówek

Sichówek, gm. Męcinka, pow. Jaworski, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 1357 m²
98 400 zł
72,51 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1357 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Jaworski
Gmina:
Męcinka
Miejscowość:
Sichówek

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu.


Wójt Gminy Męcinka, 59-424 Męcinka 11, na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze. zm.) i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 72/2023 Wójta Gminy Męcinka z dn. 18.12.2023r. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie n/w nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Sichówek:

nr dz./

pow.

dane ewidencyjne/

rodzaj użytków

MPZP

cena wywoławcza zł brutto

wysokość wadium zł



dz. nr 67/6

0,1357ha

PsV

D1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy

98 400,00

5 000,00




dz. nr 67/7

0,1231ha

PsV

D1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy

86 100,00

4 500,00




dz.nr 67/8

0,1233ha

PsV

D1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z wyznaczoną nieprzekraczalną linią zabudowy

86 100,00

4 500,00




dz.nr 67/9

0,1235ha

PsV

D1MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

86 100,00

4 500,00



Przeznaczenie w/w nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przyjętym uchwałą nr XLI/332/2022 Rady Gminy Męcinka z dn. 25.02.2022r. – jak w powyższej tabeli (więcej informacji: http://www.bip.mecinka.pl/Document/4663). Dla w/w działek prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta LE1J/00012188/2. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń. Przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbędą się 5 sierpnia 2024r. w Urzędzie Gminy Męcinka: o godz. 9:00 – na zbycie dz. nr 67/6, o godz. 10:00 – na zbycie dz. nr 67/7, o godz. 11:00 – na zbycie dz. nr 67/8, o godz. 12:00 – na zbycie dz. nr 67/9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006 najpóźniej do dnia 31 lipca 2024r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na nabycie dz. nr 67/6 o. Sichówek” i/lub „wadium do przetargu na nabycie dz. nr 67/7 o. Sichówek” i/lub „wadium do przetargu na nabycie dz. nr 67/8 o. Sichówek”, i/lub wadium do przetargu na nabycie dz. nr 67/9 o. Sichówek”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestników przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu telefonicznie pod nr 76 871 34 54, w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 -15:00, w piątek od godz. 7:00 do 14:00, lub elektronicznie: joanna.zelent@mecinka.pl w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Męcinka i sołectwa Sichówek.



Kontakt:
Urząd Gminy Męcinka
tel: 76 871 34 54
joanna.zelent@mecinka.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11




Podobne oferty


C-profes 700-200