Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Udział w wysokości 1/2 części w prawie własności - Kobyle -
Małopolskie Zdjęcie nr 1
Udział w wysokości 1/2 części w prawie własności - Kobyle -
Małopolskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Udział w wysokości 1/2 części w prawie własności - Kobyle

Kobyle, gm. Nowy Wiśnicz, pow. Bocheński, Małopolskie
Powierzchnia terenu: 1900 m²
2 313 zł
1,22 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1900 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • leśna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Małopolskie
Powiat:
Bocheński
Gmina:
Nowy Wiśnicz
Miejscowość:
Kobyle

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Syndyk masy upadłości

ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kobyle.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

Celem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności w postaci udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Kobyle, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 1862 o powierzchni 0,19 HA, dla której Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr: TR1O/00030679/1, zwany dalej „Przedmiotem Sprzedaży”:

Cena wywoławcza wynosi 2 312,50 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwanaście i 50/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 30 1090 2590 0000 0001 4996 4755 wadium w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc i 00/100 złotych) w terminie do dnia 01.08.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Grzegorz Łagożny, VIII GUp 84/22/S”.

Oferty należy składać do Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 01.08.2024 r. do godziny 16:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 01.08.2024 r. do godziny 16:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Łagożnego, VIII GUp 84/22/S NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie konkurs ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 r. w Kancelarii Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) o godz 10:30.

Z operatem szacunkowymi można się zapoznać (a także uzyskać dodatkowe informacje, w tym o terminie oględzin nieruchomości) w Kancelarii Syndyka w Krakowie, ul. Filipa Eisenberga 11/1, po uprzednim kontakcie telefonicznym (12 222 34 98) lub na stronie https://aegis.pl/2024/06/28/kobyle-2/Kontakt:
Alerion Sp z o.o.
tel: 12 222 34 98
ostrowiec@alerion.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200