Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 1
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 2
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 3
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 4
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 5
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 6
Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa -
Mazowieckie Zdjęcie nr 7Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Konkurs ofert - udział 1/8 w nieruchomości - Nowa Osuchowa

Nowa Osuchowa, gm. Ostrów Mazowiecka, pow. Ostrowski, Mazowieckie
Powierzchnia terenu: 1513 m²
2 790 zł
1,84 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1513 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Mazowieckie
Powiat:
Ostrowski
Gmina:
Ostrów Mazowiecka
Miejscowość:
Nowa Osuchowa

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
OBWIESZCZENIE

o sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowychSyndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiesława Fidury zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż składników masy upadłości w postaci:

a. udziału wielkości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Nowa Osuchowa, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, składająca się z działek ewidencyjnych nr 191/1, 293/1, 318/1 oraz 318/3 o łącznej powierzchni 9.400 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr KW OS1M/00067760/1 oraz

b. udziału wielkości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Udrzynek, gmina Brańszczyk, powiat wyszkowski, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1303, 1304, 1305, 1306 oraz 1307 o łącznej powierzchni 2.700 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi akta księgi wieczystej nr KW OS1W/00072033/2.

za łączną cenę nie niższą niż 2.790,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, przy czym wartość oszacowania składnika opisanego w §1 pkt 1 lit. a wynosi 2.710,00 zł, zaś składnika opisanego w §1 pkt 1 lit. b wynosi 80,00 zł.Ogólne warunki sprzedaży:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2024 r. do godz. 12:00 w kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 lub przesłać listem poleconym na adres Kancelarii w Poznaniu.

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA pod adresem: 61 - 729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 lub Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521 wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 487/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Wiesława Fidury i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100).

4. Syndyk zastrzega prawo do bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury sprzedaży na każdym jej etapie.

5. Syndyk zastrzega na swoją rzecz prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie wskazanych w Regulaminie terminów związanych z otwarciem ofert lub zwrotem wadium, a także ewentualnie zmiany terminu zawarcia umowy sprzedaży.

6. Regulamin sprzedaży przesyłany będzie w formacie pdf osobom zainteresowanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl.

7. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl.

8. Z dokumentami źródłowymi można zapoznać się w Kancelarii Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA po uprzednim ich (osobistym lub telefonicznym) zamówieniu.Kontakt:
Syndyk Patrycja Grenda
tel: 61 670 73 73
biuro@kancelariagrenda.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200