Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Przemyśl

Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 2975 m²
185 000 zł
62,18 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2975 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Przemyśl
Gmina:
Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetarguPREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Fabrycznej

w Przemyślu1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Działka nr 507/15 o powierzchni 0,2975 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą Nr PR1P/00051368/9.2. Cena wywoławcza nieruchomości: 185 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).3. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca 2024 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 23 lipca 2024 r. w kwocie 18 500,00 zł brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl –VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Kolejny przetarg - działka nr 507/15 obręb 213”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.Kontakt:
Urząd Miejski w Przemyślu
tel: 16 675 21 27
nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200