Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Stankowo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Stankowo

Stankowo, gm. Kołczygłowy, pow. Bytowski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 440 m²
5 300 zł
12,05 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
440 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Bytowski
Gmina:
Kołczygłowy
Miejscowość:
Stankowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAOddział Terenowy w Pruszczu Gdańskimogłasza przetarg ustny nieograniczonyNieruchomość, położona w gminie Prabuty, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stankowo jako działka nr 13/33 o pow. 0,0440 ha, w tym: grunty orne: RIVa – 0,0440 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr GD1I/00025189/4.Działka wchodzi w skład terenu, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu gminy Prabuty obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty uchwalone uchwałą Nr XXVI/167/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28.09.2020r. W studium działka znajduje się w terenie opisanym jako:- strefa rolniczo – przyrodnicza, grunty rolne.Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 5 300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta 00/100)

Postąpienie: 100,00 zł

Wadium: 600,00 zł.Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82.Ponadto pełna treść ogłoszenia publikowana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Malborku ul. Wołyńska 19, Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości, sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa, Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, www.nieruchomoscikowr.gov.plKontakt:

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku

tel: 55 272 23 82

olga.modrakowska@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


C-profes 700-200