Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Koszalin -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Koszalin

Koszalin, gm. Koszalin, pow. Koszalin, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 2424 m²
1 280 000 zł
528,05 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2424 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
Koszalin
Gmina:
Koszalin
Miejscowość:
Koszalin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin


Położenie nieruchomości [ulica]
ul. Lechicka

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nr Księgi wieczystej
KO1K
/00026733/9

Nr obrębu
0023

Nr działki
12/4

Powierzchnia nieruchomości [ha]

działki gruntu [ha]
0,2285

zabudowy niekubaturowej (droga dojazdowa) [m?]
138,60

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
lub zabudowa usługowa

Cena wywoławcza nieruchomości netto*
w tym:
a) działki
b) zabudowy niekubaturowej i urządzeń (lampy oświetleniowe, ogrodzenie) [zł]

1 280 000,00
w tym:
a) 1 194 000,00
b) 86 000,00


Wadium
128 000,00

Postąpienie minimalne [zł]
12 800,00* Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2024 r. poz. 361) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Przy sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawierania umowy w formie aktu notarialnego.Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, sala nr 300 (III piętro).Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wniesienie wadium najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2024 r. włącznie, z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy, przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w Koszalinie mBank SA Oddział Korporacyjny w Koszalinie Nr 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie,

- okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Koszalina w Wydziale Nieruchomości, II piętro przy pokoju nr 238 oraz opublikowane na stronach internetowych: http://bip.koszalin.pl – ogłoszenia Wydziału Nieruchomości i www.koszalin.pl – Dla inwestorów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, II piętro, pokój 238, tel. 94 34 88 819, 94 34 88 810,

e-mail: anita.skorb@um.koszalin.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.Kontakt:
Urząd Miejski w Koszalinie
tel: 94 34 88 819, 94 34 88 810
anita.skorb@um.koszalin.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200