Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Świebodzin -
Lubuskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Świebodzin

Świebodzin, gm. Świebodzin, pow. Świebodziński, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 38929 m²
5 000 000 zł
128,44 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
38929 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Świebodziński
Gmina:
Świebodzin
Miejscowość:
Świebodzin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213)Burmistrz Świebodzina ogłasza V pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości1. Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 452/1 o pow. 1,9229 ha, 454/1 o pow. 1,8200 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/0002113/7 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń, stanowiąca własność Skarbu Państwa i oddanej w użytkowanie wieczyste Gminie Świebodzin,

- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 453/1 o pow. 0,15 ha położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 1, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00045819/0 wolną od hipotek, stanowiąca własność Gminy Świebodzin.

W dziale III ww. księgi wieczystej wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- nieodpłatna, na czas nieoznaczony służebność przesyłu bliżej określona w paragrafie 3 aktu notarialnego na rzecz spółki pod firmą: ELEKTROWNIE WIATROWE KAROR Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy REGON: 340482607oraz jej następców prawnych, której przedmiotem wykonywania są działki o nr ewid. 259, 253, 439,

- służebność przesyłu polegająca na prawie do korzystania z działki nr 262 zgodnie z przeznaczeniem planowanych do wybudowania na tej nieruchomości urządzeń energetycznych obejmujących w szczególności wybudowanie, władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przeglądów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń. Zakres służebności odbywa się w granicach zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część aktu notarialnego,

- służebność przesyłu na działce nr 257 polegająca na prawie do korzystania z działki nr 257 o pow. 0,6200 ha zgodnie z przeznaczeniem planowanych do wybudowania na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmujących w szczególności wybudowanie, władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń. Zakres służebności odbywa się w granicach zgodnie z załącznikiem nr 1 do aktu notarialnego stanowiącym jego integralną część.2. Cena wywoławcza nieruchomości:

- 5.000.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.3. Wadium:

- 1.000.000,00 złotych.4. Termin i miejsce przetargu:

- część jawna przetargu odbędzie się dnia 23 sierpnia 2024r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2, pok. nr 22 I piętro.5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na II piętrze, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu.6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 45, II piętro, tel.: 68 4750914.Kontakt:
Urząd Miasta Świebodzin
tel: 684750914
poczta@um.swiebodzin.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200