Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Janowice -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Janowice

Janowice, gm. Nowa Wieś Lęborska, pow. Lęborski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 600 m²
63 000 zł
105,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
600 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Lęborski
Gmina:
Nowa Wieś Lęborska
Miejscowość:
Janowice

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
ROPG.6840.7.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYMWójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

informuje, że

na stronach internetowych Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej https://www.nwl.pl/ - w zakładce obrót nieruchomościami, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.nwl.pl/ - w zakładce obrót nieruchomościami, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24 oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Janowice, wywieszono

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 58/7 o pow. 0,0600 ha obrębu Janowice, położonej w miejscowości Janowice nr 1/1, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00015565/9.


Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2024 roku o godzinie 9 - tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 000,00 zł.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (tj. 6 300,00 zł, słownie złotych: sześć tysięcy trzysta 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej – PKO Bank Polski S.A. 51 1020 2791 0000 7702 0269 0212 do dnia 29 lipca 2024 roku. Wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 29 lipca 2024 r.

Wszelkich informacji na temat ww. przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, pokój nr 5 lub pod nr telefonu: 59 861 24 28 wew. 33.
WÓJT GMINY

NOWA WIEŚ LĘBORSKA

/-/

SZYMON MEDALIONKontakt:
Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
tel: 59 861 24 28
ugnwl@nwl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200