Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Syndyk sprzeda działkę rolną - Stolec -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1
Syndyk sprzeda działkę rolną - Stolec -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 2
Syndyk sprzeda działkę rolną - Stolec -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 3
Syndyk sprzeda działkę rolną - Stolec -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 4
Syndyk sprzeda działkę rolną - Stolec -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 5Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Syndyk sprzeda działkę rolną - Stolec

Stolec, gm. Ząbkowice Śląskie, pow. Ząbkowicki, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 4800 m²
31 000 zł
6,46 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
4800 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Rodzaj nawierzchni:
  • droga o nawierzchni gruntowej
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Ząbkowicki
Gmina:
Ząbkowice Śląskie
Miejscowość:
Stolec

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Syndyk masy upadłości

sprzeda z wolnej ręki

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 202 AM-1 i powierzchni 13,17 ha obręb Gołogłowy, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1K/00067362/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 682 000,00 zł netto,

2) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 920/6 AM–1 i powierzchni 25,7942 ha obręb Jaszkowa Dolna, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1K/00091125/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 1 169 000,00 zł netto,

3) Udziału 8/54 w prawie własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 719/2 AM-3 i powierzchni 1.3272 ha obręb Olbrachcice Wielkie, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1Z/00046118/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 8 000,00 zł netto,

4) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 166 AM-2 i powierzchni 0,4800 ha obręb Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1Z/00005035/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 31 000,00 zł netto,

5) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 250/8AM-3 i powierzchni 67.6221 ha obręb Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1Z/00044694/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 3 919 000,00 zł netto,

6) Udziału 3/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o nr. ewidencyjnych 63/9, 137 AM-1, 291 AM-2, 266, 281/1, 408/1 AM-3 i powierzchni łącznej 16,1000 ha obręb Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1Z/00005844/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 191 500,00 zł netto,

7) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działek o nr. ewidencyjnych 295/1, 295/2 AM-2 i powierzchni łącznej 0,4800 ha obręb Stolec, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr SW1Z/00065752/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za cenę nie niższą niż 31 000,00 zł netto.


Warunki przetargu:

I. Cenę wywoławczą:

1) nieruchomości opisanej w pkt. 1 (SW1K/00067362/1) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 682 000,00 zł netto,

2) nieruchomości opisanej w pkt. 2 (SW1K/00091125/5) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 1 169 000,00 zł netto,

3) udziału 8/54 w nieruchomości opisanej w pkt. 3 (SW1Z/00046118/5) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 8 000,00 zł netto,

4) nieruchomości opisanej w pkt. 4 (SW1Z/00005035/0) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 31 000,00 zł netto,

5) nieruchomości opisanej w pkt. 5 (SW1Z/00044694/2) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 3 919 000,00 zł netto,

6) udział 3/16 w nieruchomości opisanej w pkt. 6 (SW1Z/00005844/4) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 191 500,00 zł netto,

7) nieruchomości opisanej w pkt. 7 (SW1Z/00065752/0) powyżej stanowi cena oszacowania, tj. 31 000,00 zł netto.

– Oferty składa się oddzielnie na zakup poszczególnych Nieruchomości. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona osobiście lub za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Juliusza Słowackiego 10, 11, 11a, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt „VI GUp 8/22 – Oferta na zakup nieruchomości nr KW …”, w terminie do 22 lipca 2024 r. do godziny 15:00.

– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży/warunkach przetargu, w terminie do 22 lipca 2024 r.


– Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 11A w dniu 23 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 102 (wejście od ul. Barlickiego).


– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży/warunku przetargu dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie (pn. – pt.) w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: sprzedaz@annalaskawiec.pl

– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.Kontakt:
Biuro syndyka
tel: 606 10 30 35
anna_laskawiec@poczta.fm

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200