Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Syndyk sprzeda działkę budowlaną - Stary Jawor -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Syndyk sprzeda działkę budowlaną - Stary Jawor

Stary Jawor, gm. Jawor, pow. Jaworski, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 691 m²
29 250 zł
42,33 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
691 m²
Rodzaj prawa:
użytkowanie wieczyste
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Rodzaj nawierzchni:
  • droga o nawierzchni asfaltowej
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Jaworski
Gmina:
Jawor
Miejscowość:
Stary Jawor

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Syndyk masy upadłości

sprzeda z wolnej ręki


3) prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego w granicach działki o nr. ewidencyjnym 89/7 AM-3 obręb 0002 Stary Jawor, gmina Jawor M. i powierzchni 691 m2. Nieruchomość położona jest w Jaworze przy ul. Starojaworskiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1J/00015544/7;
(dalej jako „Nieruchomość”).


1. Cenę wywoławczą:

3) nieruchomości opisanej w ust. 1 pkt. 4 (LE1J/00015544/7), za cenę nie niższą niż 3/4 ceny oszacowania, tj. 29.250,00 zł netto.


– Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru (liczy się data potwierdzenia odbioru przez syndyka a nie data nadania), w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19 i informacją, że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13, Wrocław – w terminie do 4.07.2024 do godz. 12:00.

– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości i w sposób określony w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 4.07.2024 r.


– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 5.07.2024 o godz. 10:00 w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.


– Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 234 lok. 13.

– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: sprzedaz@annalaskawiec.pl

– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.
Kontakt:
Biuro syndyka
tel: 606 10 30 35
anna_laskawiec@poczta.fm

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200