Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Rogalice -
Opolskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Rogalice

Rogalice, gm. Lubsza, pow. Brzeski, Opolskie
Powierzchnia terenu: 13300 m²
296 000 zł
22,26 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
13300 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Opolskie
Powiat:
Brzeski
Gmina:
Lubsza
Miejscowość:
Rogalice

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

TERENY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄKRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAODDZIAŁ TERENOWY W OPOLUpodaje do publicznej wiadomości informację o przetargu ustnym nieograniczonymna sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,położonej w obrębie Rogalice, gminie Lubsza, pow. brzeskim, woj. opolskim.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu ul. 1 Maja 6 lub może zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji do wideokonferencji, w dniu 03.07.2024r., o godz. 10:00.Nieruchomości gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 235/3 z a.m.1 o pow. 1,3300ha, cena wywoławcza: 296.000,00zł, wadium: 29.600,00zł.Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr OP1B/00024173/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Brzegu. Brak jest wpisów w Działach I-Sp, III i IV ww. księgi wieczystej.Zgodnie z treścią Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza (uchwała nr XXV/252/2005 z dnia 25.02.2005r. Rady Gminy w Lubszy i zmieniających uchwał nr XIX/133/2008 z dnia 24.04.2008r. i XLII/293/2013 z dnia 30.12.2013r. Rady Gminy w Lubszy) przedmiotowa działka znajduje się na obszarach oznaczonych jako 16.10.MZ.MJ – teren zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz RP – tereny upraw polowych i ogrodniczych. Zgodnie z informacją uzyskaną od Urzędu Gminy Lubsza „na terenach upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP, grunty klasy IV, V, VI i nieużytki, dopuszcza się lokalizację form fotowoltaicznych, które należy uznać za infrastrukturę techniczną”.Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie przetargów z dnia 11.06.2024r. wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych (OPO.WKUZ.GZ.4240.352.2023.BZ.26) oraz na oficjalnej stronie KOWR https://www.nieruchomoscikowr.gov.pl/nieruchomosci/ofertyWięcej informacji: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, tel.: 77 40 00 950, e-mail: bartosz.zalewski@kowr.gov.plKontakt:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu

tel: 774000950

bartosz.zalewski@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


Szal -invest 700x200