Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Przemyśl

Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 647 m²
104 000 zł
160,74 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
647 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Przemyśl
Gmina:
Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszeń o przetargachPrezydent Miasta Przemyśla

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Armii Krajowej w Przemyślu1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lp.

Nr działki

Nr obrębu

Powierzchnia

Nr księgi wieczystej

użytek gruntowy

1.

61/1

202

0,0647 ha

PR1P/00055122/1

PsIV
2

61/2

202

109

0,0448 ha

0,0149 ha

PR1P/00055122/1

PsIV
2. Działki są niezabudowane o regularnych, prostokątnych kształtach. Teren nieruchomości płaski, porośnięty kilkoma drzewami i trawami. Nieruchomości położone są bezpośrednio przy ul. Armii Krajowej. Część działek nr 61/1 i nr 61/2 od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej została przygrodzona trwałymi ogrodzeniami do przyległych posesji – ogrodzenia te stanowią nakłady osób trzecich. Przez teren przedmiotowych działek biegnie podziemny przewód gazowy ze studzienką, przyłącz elektroenergetyczny oraz złącze kablowo-pomiarowe. Ponadto, wzdłuż północno zachodniej granicy działki nr 61/2 odbywa się dojazd do budynków znajdujących się na działce nr 67. Najbliższe otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej, budynki usługowe oraz stacja paliw. Część działki nr 61/1 i działka nr 61/2 w obrębie 202 użytkowane są na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas określony odpowiednio do 6 sierpnia 2024 r. i do 31 grudnia 2024 r. Część działki nr 61/1 użytkowana jest bez tytułu prawnego przez osoby trzecie.

3. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 10 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinach odpowiednio:

Nr działki

godzina przetargu

cena wywoławcza do przetargu (brutto)

kwota wadium (brutto)


61/1

11:00

104 000,00 zł

11 000,00 zł61/2 i 109

11:30

96 000,00 zł

9 600,00 złWarunkiem udziału w każdym z ww. przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 2 lipca 2024 r. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Armii Krajowej, działka nr ...”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.

4. Ogłoszenia o przetargach wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także zamieszczone zostały na stronie internetowej www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, bądź przez skrytkę ePUAP.

Kontakt:
Urząd Miejski w Przemyślu
tel: 16 675 21 27
nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200