Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Sława -
Lubuskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Sława

Sława, gm. Sława, pow. Wschowski, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 591 m²
115 000 zł
194,59 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
591 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Wschowski
Gmina:
Sława
Miejscowość:
Sława

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Sława, dnia 31.05.2024 r.WYCIĄG Z OGŁOSZENIABurmistrz Sławy

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

nieuzbrojonej, stanowiącej własność Gminy,

położonej w obrębie miasta Sława przy ul. MickiewiczaOznaczenie nieruchomości:

Działka nr ewid. 381 o pow. 0,0591 ha

księga wieczysta nr ZG1W/00008729/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie.

Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości – 115.000,00 zł brutto (zawiera podatek VAT w wysokości 23%)

(słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Wysokość wadium: 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XIV/130/19 z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2895) działki ujęte zostały jako MN/56 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku).Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego 10.Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 04.07.2024 r., które należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Sławie, prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława nr: 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04.07.2024 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie, ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium (oznaczenie nieruchomości, której wadium dotyczy - należy podać nr działki oraz uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty; w przypadku małżonków posiadających wspólność ustawową małżeńską - ze wskazaniem małżonków łącznie; w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę).Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych https://bip.slawa.pl/przetargi/, https://slawa.pl/ oraz w prasie internetowej https://monitorurzedowy.pl/.

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława lub telefonicznie pod nr (068) 355-83-48./Burmistrz Sławy/

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 07.06.2024 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: …………………………………………….

Podpis osoby wywieszającej i zdejmującej ogłoszenie: ……………………………………………..

Sporządziła: Anna Ratajczak-Kurpisz

Kontakt:
Urząd Miasta Sława
tel: 68 355 83 48
slawa@slawa.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200