Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Przemyśl

Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 3326 m²
250 000 zł
75,17 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
3326 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Przemyśl
Gmina:
Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetarguPREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu.

1. Oznaczenie nieruchomości:


Działka nr:

707

708

1195

Powierzchnia działki:

0,1197 ha

0,1685 ha

0,0444 ha


Obręb nr:

203 m. Przemyśla


Księga Wieczysta nr:

PR1P/00090631/9


Użytek gruntowy:

„RIIIa” – grunty orne, „Bi” – inne tereny zabudowaneNieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,3326 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działek z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. W ulicy znajdują się sieci: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i elektroenergetyczna. Część działki nr 708 obręb 203 jest użytkowana przez osoby trzecie na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.
Teren działek nr 707 i nr 708 w obrębie 203 w małym fragmencie znajduje się na obszarze nieaktywnego osuwiska o numerze zgodnym z bazą danych SOPO – 50192.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 250 000,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT).3. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 2 lipca 2024 r. w kwocie 25 000,00 zł brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Kolejny przetarg - działki nr 707, nr 708, nr 1195 obręb 203”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.Kontakt:
Urząd Miejski w Przemyślu
tel: 16 675 21 27
nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200