Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Przemyśl -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Przemyśl

Przemyśl, gm. Przemyśl, pow. Przemyśl, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 1578 m²
130 000 zł
82,38 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1578 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Przemyśl
Gmina:
Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetarguPREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego w Przemyślu1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha w obr. 201 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00072851/5 oraz 1/16 niewydzielona część działek nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha w obr. 201 m. Przemyśla, objęte KW Nr PR1P/00087957/6 – stanowiące drogę wewnętrzną.2. Cena wywoławcza nieruchomości: 130 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).3. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.4. Warunkiem udziału w kolejnym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 2 lipca 2024 r. w kwocie 13 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – VeloBank. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Kolejny przetarg - działka nr 132/15 obręb 201”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.Kontakt:
Urząd Miejski w Przemyślu
tel: 16 675 21 27
nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200