Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Poliksy -
Pomorskie Zdjęcie nr 1



Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?



- Poliksy

Poliksy, gm. Dzierzgoń, pow. Sztumski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 2370 m²
40 770 zł
17,20 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2370 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Sztumski
Gmina:
Dzierzgoń
Miejscowość:
Poliksy

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa



ODDZIAŁ TERENOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM



podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.







1. ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 05.07.2024 r. o godz. 9:30 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie Poliksy, gm. Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/8 o pow. 0,2370 ha.



Cena wywoławcza – 40 770,00 zł



Wadium – 4 077,00 zł







Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu działka nr 44/8 położona w obrębie Poliksy nie ma obowiązującego



Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń:



STREFA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA:



- strefa wierzchowinowa obejmująca obszar południowo – zachodniej części gminy pagórków morenowych ;







KIERUNKI ROZWOJU ZABUDOWY:



- tereny rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej;







REKOMENDOWANE DO OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:



- strefa ochrony ekspozycji;



- strefa ochrony układu ruralistycznego.







TERENY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ



- rehabilitacja – miejscowość o pierwotnie wysokich walorach estetyczno – przestrzennych (tj. założenia dworsko parkowe i folwarczne), zdegradowane przez wprowadzenie obcych form zabudowy tj. obiekty mieszkalne i gospodarcze pgr i inne obiekty przemysłowe oraz infrastruktury technicznej, które spowodowały zniekształcenie tradycyjnej formy osadniczej.







Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych dnia 20.06.2024 r.



Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Malborku ul. Wołyńska 19, tel. 55 272 – 23 – 82.



Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.nieruchomoscikowr.gov.pl.







Kontakt:

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku

tel: 55 272 23 82

malgorzata.kownacka@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05




Podobne oferty


Szal -invest 700x200