Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Aleksandrów Kujawski -
Kujawsko-Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. Aleksandrowski, Kujawsko-Pomorskie
Powierzchnia terenu: 125 m²
12 000 zł
96,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
125 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Kujawsko-Pomorskie
Powiat:
Aleksandrowski
Gmina:
Aleksandrów Kujawski
Miejscowość:
Aleksandrów Kujawski

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Urząd Miejskiego

w Aleksandrowie KujawskimBurmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów KujawskiL.P.

Nr działki,

Księga wieczysta,

Położenie

Pow. w m2

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Opis nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


1

287/1

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

125 m2

12.000,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy złotych)

1.200,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)

Brak planu zagospodarowania.

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej


2

289/1

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

868 m2

81.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

8.100,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sto złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej


3

289/2

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

870 m2

81.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

8.100,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sto złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej


4

289/3

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

879 m2

82.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)

8.200,00 zł
(słownie: osiem tysięcy dwieście złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej5

289/4

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

918 m2

86.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

8.600,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sześćset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej6

289/5

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

857 m2

80.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

8.000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej7

289/6

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

753 m2

70.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

7.000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej8

290/1

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

848 m2

79.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

7.900,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej9

290/2

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

847 m2

79.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

7.900,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej10

290/3

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

849 m2

79.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

7.900,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej11

290/4

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

829 m2

77.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

7.700,00 zł
(słownie: siedem tysięcy siedemset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej12

290/5

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

950 m2

89.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

8.900,00 zł
(słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczej13

290/6

KW WL1A/00022174/5

ul. Parkowa

934 m2

87.000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

8.700,00 zł
(słownie: osiem tysięcy siedemset złotych)

W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 5PR – teren dla funkcji produkcyjno gospodarczo rzemieślniczejII przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 lipca 2024 roku o godzinie 10.30 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 118.Wadium należy wpłacić (z podaniem numeru działki), tak aby było zaksięgowane na koncie Urzędu Miejskiego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Nr 51 9537 0000 2001 0017 9735 0006 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2024 roku.Ogłoszony uprzednio przetarg na sprzedaż działki zorganizowany był: pierwszy przetarg w dniu 29 maja 2024 r., Przetarg zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, na stronie internetowej, bip.aleksandrowkujawski.pl oraz w monitorurzędowy.pl.

Nieruchomości objęte przetargiem wolne są od obciążeń i zobowiązań. Brak sieci uzbrojenia. Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt.

Ceny wywoławcze nieruchomości gruntowych są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowód tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielczości majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka a zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu),

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Więcej informacji można uzyskać w tutejszym Urzędzie pokój. nr 106 w godzinach pracy Urzędu od godz. 7.30 do 15.30.Aleksandrów Kujawski 04.06.2024 r.Kontakt:
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski
tel: 54 282 68 29
grunty@aleksandrowkujawski.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200