Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 2
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 3
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 4
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 5
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 6
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 7
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 8
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 9
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 10
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 11
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 12
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 13
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 14
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 15
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 16
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 17
Działka z dostępem do jeziora Wielim -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 18


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 321506_2.0115.158/21
Działka z dostępem do jeziora Wielim

Marcelin, gm. Szczecinek - Obszar Wiejski, pow. powiat szczecinecki, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 2344 m²
305 000 zł
130,12 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o. o.
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2344 m²
Rodzaj prawa:
własność
Numer działki:
158/21
Źródło informacji planistycznej:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Typ działki - przeznaczenie:
 • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • pod zabudowę handlową/usługową
Wydane decyzje:
brak informacji
Kształt:
regularny (prostokątny, kwadratowy)
Ukształtowanie terenu:
płaski
Ogrodzenie:
nie
Dojazd:
 • droga publiczna
Rodzaj nawierzchni:
 • droga o nawierzchni asfaltowej
Sąsiedztwo:
 • jezioro
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Informacje o zabudowaniach
Na działce:
 • brak obiektów
Sprawdź pozwolenia na budowę
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
powiat szczecinecki
Gmina:
Szczecinek - Obszar Wiejski
Miejscowość:
Marcelin

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Działka położona przy drodze asfaltowej w miejscowości Marcelin z bezpośrednim dostępem do jeziora.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 1MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmujące powyżej 60% powierzchni całkowitej budynków na działce budowlanej;
Przeznaczenie uzupełniające: tereny zabudowy usługowej obejmujące poniżej 40% powierzchni całkowitej budynków na działce, dopuszcza się budowę budynków usługowych jako obiektów wolno stojących lub realizowanie lokali użytkowych wbudowanych w budynki mieszkalno-usługowe.
Kształtowanie zabudowy:
- wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, nie wyżej niż 10 m, dla zabudowy gospodarczej i garażowej nie wyżej niż 6 m;
- geometria dachów - pochyłe;
- nachylenie połaci dachowych - 30 st. do 45 st.;
- powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 15% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 65% powierzchni działki.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła,
- zaopatrzenie w wodę - z przyłącza do sieci wodnej,
- odprowadzenie ścieków bytowych - do czasu realizacji sieci dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych (wykonany projekt sieci kanalizacji);
- w zakresie sieci kanalizacji deszczowej ustala się: odprowadzenie powierzchniowe lub rozsączanie wód opadowych do gruntu w ramach działek budowlanych lub terenów.
Dojazd:
Dojazd drogą asfaltową.
Media:
- kanalizacja w drodze asfaltowej,
- energia przy drodze asfaltowej,
Działka uzbrojona w przyłącze wodociągowe wyprowadzone na teren. Na działki zrobiony projekt kanalizacji sanitarnej wraz z pozwoleniem na budowę odprowadzającej ścieki do wspólnej przepompowni po drugiej stronie drogi asfaltowej.
W wypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej nabywca działki zobowiązany jest do partycypacji w kosztach budowy sieci.
Wymiary działki:
Szerokość od strony asfaltu: 22,54 m;
Szerokość od strony jeziora: 21,45 m;
Długość jeden bok: 107,83 m;
Długość drugi bok: 106,08 m.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Zapraszamy na prezentację

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o. o.
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-04-15
Podobne oferty


Szal -invest 700x200