Generuj raport o działce
Wprowadź dane działki lub znajdź ją na mapie.
WYGENERUJ RAPORT

W wersji na telefon możesz pobrać raport dla działki na podstawie aktualnej lokalizacji danych GPS.

Dlaczego warto pobrać raport o działce?

 
Darmowy raport o działce
Kompletna analiza dla każdej działki w Polsce
Darmowy raport o działce
Informacje dostępne „od ręki”
Darmowy raport o działce
Przejrzysta ocena działki
Darmowy raport o działce
Ograniczenie błędu nietrafionego zakupu
 

Maksymalny zakres danych w raporcie o działce:


 • dane działki:
  • województwo
  • powiat, gmina
  • obręb
  • arkusz
  • identyfikator działki
  • współrzędne
 • położenie działki
 • para metry działki:
  • powierzchnia działki - widok ogólny i szczegółowy
  • obwód
  • minimalna i maksymalna wysokość n.p.m.
  • długość boków (obliczony na podstawie poligonu)
 • uzbrojenie
 • położenie działki w stosunku do dróg
 • przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • oznaczenie terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • widok wydanych pozwoleń na budowę dla wybranej działki oraz w jej otoczeniu
 • rodzaje użytków gruntowych i klas gruntów
 • grunty Skarbu Państwa na analizowanym terenie
 • mapa modelu terenu, w tym:
  • min wysokość
  • max wysokość
 • linie średniego i wysokiego napięcia
 • obszary ochrony przyrody
 • położenie działki w stosunku do obszarów zabytkowych
 • położenie działki w stosunku do obszarów zagrożonych podtopieniami
 • położenie działki w stosunku do obszarów zagrożonych powodziami
 • położenie działki w stosunku do obszarów górniczych i złóż
 • położenie działki w stosunku do obszarów zagrożonych hałasem od dróg szybkiego ruchu
 • położenie działki na mapie geologiczno – inżynierskiej – warunki budowlane
 • położenie działki pod względem klasyfikacji pokrycia terenu
 • położenie działki w kontekście warunków budowlanych podłoża
 • zanieczyszczenia powietrza na danym terenie
 • odległości od punktów zaplecza bytowego.
Dane zawarte w raporcie pobierane są z cyfrowych baz danych aktualnych na moment ich wygenerowania.

Najlepszedzialki.pl to darmowy  serwis z ogłoszeniami działek i gruntów na sprzedaż oraz raport o działce.

Już teraz możesz dodać swoje ogłoszenie dotyczące sprzedaży działki.

Analiza działki to kluczowy krok w inwestycji nieruchomościami

Rozpoczynając inwestycję nieruchomościami, analiza działki jest nieodzownym etapem procesu. Starannie przeprowadzona analiza pozwala na dokładne zrozumienie potencjału działki oraz ryzyk z nią związanych. To kluczowy krok, który pozwala inwestorom podejmować bardziej przemyślane decyzje i minimalizować potencjalne trudności w przyszłości.

Raport o działce dostarcza pełnej wiedzy dla bezpiecznych decyzji

Raport o działce dostarcza kompleksowych informacji na temat konkretnej działki. To nieocenione źródło wiedzy, które zawiera dane o historii działki, uzbrojeniu, i innych kluczowych aspektach. Dzięki niemu, inwestorzy mogą podejmować świadome i bezpieczne decyzje związane z zakupem lub inwestycją w nieruchomość.