Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Dubiel -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Dubiel

Dubiel, gm. Kwidzyn, pow. Kwidzyński, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 5841 m²
78 160 zł
13,38 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
5841 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Kwidzyński
Gmina:
Kwidzyn
Miejscowość:
Dubiel

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

ogłasza przetarg ustny nieograniczonyNieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Kwidzyn oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dubiel jako działka nr 136/6 o pow. 0,5841 ha, w tym grunty orne: RIIIb – 0,5238 ha, nieużytki N – 0,0603 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1I/00025270/9.Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXI/119/15 z dnia 09.11.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy ( Dz. Urz. woj. pom. z 27 listopada 2015 r. poz. 3630) nieruchomość ta leży na obszarze oznaczonym symbolem

- B.06.MU – tereny mieszkaniowo – usługowe,

- B.05.R/RM – tereny rolnicze z zabudową zagrodową.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn zatwierdzonym uchwałą nr IX/43/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 01 lipca 2011 r. oraz Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn oraz uchwałą Rady Gminy Kwidzyn nr XXIX/188/21 z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kwidzyn działka położona jest na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w ramach obszarów wskazanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych – lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w postaci wiatru ( elektrownie wiatrowe) o mocy przekraczającej 100 kW wraz z ich strefami ochronnymi.Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 78 160 zł

Postąpienie - 800 zł

Wadium - 8 000 złPrzetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 17.07.2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82.Ponadto pełna treść ogłoszenia publikowana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Malborku ul. Wołyńska 19, Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości, sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa, Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, www.nieruchomoscikowr.gov.pl


Kontakt:
KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku
tel: 55 272 23 82
olga.modrakowska@kowr.gov.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200