Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Mierzeszyn -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Mierzeszyn

Mierzeszyn, gm. Trąbki Wielkie, pow. Gdański, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 2373 m²
250 000 zł
105,35 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2373 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Gdański
Gmina:
Trąbki Wielkie
Miejscowość:
Mierzeszyn

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Trąbki Wielkie, dnia 28.06.2024 r.

WZP.GN.6840.44.2024Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w miejscowości Mierzeszyn, obręb geodezyjny MierzeszynNr działki
103/8

Powierzchnia w m2
2373

Wywoławcza cena netto zł
250.000,00

Opis nieruchomości i przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Otoczenie: działka zlokalizowana na terenie sąsiadującym z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. Działka nie jest zabudowana.
Dojazd: drogą gminną 104 do drogi Wojewódzkiej 226 (ul. Gdańska)
Nasłonecznienie: bardzo dobre
Uzbrojenie terenu: energia i woda w drodze dz.104, wodociąg przebiega wzdłuż północnej granicy działki.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 6.MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.
Nieruchomość wolna od ciężarów i obciążeń. Księga wieczysta GD1G/00045875/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku.

Położenie
MierzeszynKsięgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2024 r, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015 do 24.07.2024 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać położenie i numer działki. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu do godz. 09.50 a firmy lub spółki dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi Kupujący.Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.trabkiw.ug.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok.2 lub tel. 501 143 508 od pon do czw w godz. 900 do 1400Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do wójta gminy.


Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.Ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Trąbki Wielkie, w dzienniku: monitorurzedowy.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie gminy.


Wójt Gminy

(-) Izabela MalinowskaKontakt:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie
tel: 501 143 508
info@trabkiw.ug.gov.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200