Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Myszewo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1
 - Myszewo -
Pomorskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Myszewo

Myszewo, gm. Nowy Staw, pow. Malborski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 5594 m²
87 000 zł
15,55 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
5594 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Malborski
Gmina:
Nowy Staw
Miejscowość:
Myszewo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM

podaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
1. ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 18.07.2024 r. o godz. 9:15 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie Myszewo, gm. Nowy Staw oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2 o pow. 0,5594 ha.

Cena wywoławcza – 87 000,00 zł

Wadium – 8 700,00 zł

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie działka nr 64/2 położona w obrębie Myszewo częściowo położona jest na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw dla fragmentu wsi Myszewo, który został przyjęty Uchwałą Nr 364/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 czerwca 2022r. i znajduje się na terenie oznaczonym jako: 10MN, U/RM – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Dla pozostałego fragmentu działki 64/2 obręb Myszewo nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 131/2000 z dnia 27 kwietnia 2000r., ostatnia zmiana studium wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 483/LXX/2023 z dnia 19 września 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentu miasta Nowy Staw w rejonie ul. Młyńskiej i Słowackiego, działka nr 64/2 znajduje się na obszarze oznaczonym jako:

- tereny rolne klas I-III,

- obszary wymagające realizacji grupowych systemów oczyszczania ścieków,

- tereny wykluczone z lokalizacji wiatraków ze względu na ochron e krajobrazową obszaru,

- tereny rozwojowe pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi Myszewo; strefa ochrony archeologicznej.

Zgodnie z zaświadczeniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na działce nr 64/2 obręb Myszewo zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków Myszewo 2 AZP 16-49/4 (osada średniowieczna). W przypadku zamiaru realizacji prac ziemnych lub budowalnych, wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych na podstawie przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych dnia 03.07.2024 r.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku ul. Wołyńska 19, tel. 55 272 – 23 – 82.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.nieruchomoscikowr.gov.pl.Kontakt:
KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku
tel: 55 272 23 82
malgorzata.kownacka@kowr.gov.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200