Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Stobierna -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Stobierna

Stobierna, gm. Trzebownisko, pow. Rzeszowski, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 624 m²
56 000 zł
89,74 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
624 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Rzeszowski
Gmina:
Trzebownisko
Miejscowość:
Stobierna

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wójt Gminy Trzebownisko

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko, oznaczonej jako:

Lp. 1

Położenie nieruchomości
Stobierna,
gm. Trzebownisko

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
RZ1Z/00077984/7
- działka nr 2156 o pow. 0,0624 ha (obręb 0005)

Cena wywoławcza nieruchomości netto
56 000,00 zł netto*

Wadium
6 000,00 zł


• * Uwaga: Do ceny nabycia nieruchomości należy doliczyć podatek Vat 23%.

• Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko, uchwalonego przez Radę Gminy Trzebownisko uchwałą nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999r. nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Działka nie ma wydanych warunków zabudowy. Działka sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, stanowi użytek PsIII, PsIV.Opis nieruchomości:

Działka położona jest w miejscowości Stobierna, gmina Trzebownisko. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Działka znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Teren o lekkim nachyleniu w kierunku wschodnim, kształt działki regularny, wąski wydłużony. Działka wykorzystywana jest jako droga, nieutwardzona, gruntowa. Działkę przecina napowietrzna linia energetyczna.Obciążenia nieruchomości:

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie księga wieczysta nr RZ1Z/00077984/7. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań (Dział IV- bez wpisów, Dział III- wpisy nie dotyczą działki).Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku pod adresem: 36-001 Trzebownisko 976.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 18 lipca 2024r. włącznie (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę oraz nr działki.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym w zawiadomieniu miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Stobierna, na stronie internetowej www.bip.trzebownisko.pl oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976, pok. 23, tel. (017) 77- 13- 714, 713.Wójt Gminy TrzebowniskoKontakt:
Urząd Gminy Trzebownisko
tel: (017) 77- 13- 714
poczta@trzebownisko.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200