Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Łukawiec -
Podkarpackie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Łukawiec

Łukawiec, gm. Trzebownisko, pow. Rzeszowski, Podkarpackie
Powierzchnia terenu: 206 m²
26 000 zł
126,21 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
206 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Podkarpackie
Powiat:
Rzeszowski
Gmina:
Trzebownisko
Miejscowość:
Łukawiec

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wójt Gminy Trzebownisko

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzebownisko, oznaczonej jako:

Lp. 1

Położenie nieruchomości
Łukawiec,
gm. Trzebownisko

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów
RZ1Z/00070347/1
- działka nr 1294/14 o pow. 0,0206 ha (obręb 0003)

Cena wywoławcza nieruchomości netto
26 000,00 zł netto*

Wadium
3 000,00 zł• * Uwaga: Do ceny nabycia nieruchomości należy doliczyć podatek Vat 23%.

• Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nie jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko, uchwalonego przez Radę Gminy Trzebownisko uchwałą nr XII/119/99 z dnia 17.12.1999r. działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU1. Działka sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, stanowi użytek PsIV.Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Łukawiec, w południowo- wschodniej Polsce, woj. Podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Trzebownisko. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zadrzewienia, grunty rolne. Dostęp do drogi asfaltowej. Wzdłuż drogi asfaltowej płytki nieutwardzony rów. Działka ma kształt trapezu, teren płaski, porośnięty trawą, na działce rosną dwie wierzby. Działkę przecina sieć kanalizacyjna, w dwóch miejscach sieć teletechniczna oraz wschodnią granicą działki biegnie sieć wodociągowa.Obciążenia nieruchomości:

Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie księga wieczysta RZ1Z00070347/1. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań (Dział III- wpisy nie dotyczą działki, Dział IV bez wpisów).Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2024r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku pod adresem: 36-001 Trzebownisko 976.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 18 lipca 2024r. włącznie (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę oraz nr działki.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym w zawiadomieniu miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Łukawiec, na stronie internetowej www.bip.trzebownisko.pl oraz w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976, pok. 23, tel. (017) 77- 13- 714, 713.Wójt Gminy TrzebowniskoKontakt:
Urząd Gminy Trzebownisko
tel: (017) 77- 13- 714
poczta@trzebownisko.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200