Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Jastrzębie-Zdrój -
Śląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, gm. Jastrzębie-Zdrój, pow. Jastrzębie-Zdrój, Śląskie
Powierzchnia terenu: 3475 m²
177 000 zł
50,94 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
3475 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Śląskie
Powiat:
Jastrzębie-Zdrój
Gmina:
Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość:
Jastrzębie-Zdrój

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszenia

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

o przetargu ustnym nieograniczonym

który odbędzie się w dniu 31.07.2024 roku o godzinie 12.00 w sali 130A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Rozwojowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 71 o pow. 0,3475ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 8, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00009355/6, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Cena wywoławcza wynosi 177 000,00 zł netto, wadium 17 700,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 361) objęta jest 23 % podatkiem VAT.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z dopiskiem przetarg ul. Rozwojowa na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 24.07.2024 roku (data wpływu na konto).

W MPZP działka znajduje się w strefie M014.P.U – tereny zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów. Działka znajduje się w terenie górniczym KWK „Borynia-Zofiówka-Bzie”. Dla przedmiotowego terenu nie wyznaczono obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, tel. 32) 47 85 273.Kontakt:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
tel: 32- 47 85 273
miasto@um.jastrzebie.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


C-profes 700-200