Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Benowo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Benowo

Benowo, gm. Ryjewo, pow. Kwidzyński, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 2900 m²
63 500 zł
21,90 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
2900 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Kwidzyński
Gmina:
Ryjewo
Miejscowość:
Benowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAOddział Terenowy w Pruszczu Gdańskimogłasza przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Ryjewo oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Benowo jako działka nr 77/1 o pow. 0,2900 ha, w tym grunty orne: RVI – 0,2900 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1I/0007296/5Działka wchodzi w skład terenu, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu gminy Ryjewo obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryjewo uchwalone dnia 27.04.2010 r. uchwałą Nr XLII/295/2010. Dla w/w działki w studium wskazano następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: gleby klas IV-VI, obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej, tereny mieszkaniowo – usługowe, strefy ochrony konserwatorskich zespołów zabudowy.Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 63 500 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset 00/100)

Postąpienie - 650 zł

Wadium - 6 500 złPrzetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82.Ponadto pełna treść ogłoszenia publikowana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Malborku ul. Wołyńska 19, Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości, sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa, Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, www.nieruchomoscikowr.gov.plKontakt:

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku

tel: 55 272 23 82

olga.modrakowska@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


Szal -invest 700x200