Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Bronisławowo -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Bronisławowo

Bronisławowo, gm. Sadlinki, pow. Kwidzyński, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 3100 m²
16 200 zł
5,23 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
3100 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Kwidzyński
Gmina:
Sadlinki
Miejscowość:
Bronisławowo

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAOddział Terenowy w Pruszczu Gdańskimogłasza przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość, położona w gminie Sadlinki, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Bronisławowo jako działka nr 34/3 o pow. 0,3100 ha, w tym: łąki trwałe ŁIII – 0,2900 ha, grunty pod rowami: w – 0,0200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr GD1I/00048024/7.

Działka wchodzi w skład terenu, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu gminy Sadlinki obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadlinki uchwalone dnia 08.10.2002 r. uchwałą Nr XXXVI/226/02, zmienione Zarządzeniami Zastępczymi Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r oraz z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadlinki oraz Uchwałą nr XXXII/245/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany części Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sadlinki. Dla w/w działki w studium wskazano następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączonej z zabudowy.Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 16 200 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście 00/100)Postąpienie: 200,00 złWadium: 1 700,00 złPrzetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82.Ponadto pełna treść ogłoszenia publikowana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Malborku ul. Wołyńska 19, Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości, sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa, Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, www.nieruchomoscikowr.gov.plKontakt:

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku

tel: 55 272 23 82

olga.modrakowska@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


C-profes 700-200