Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Klasztorek -
Pomorskie Zdjęcie nr 1
 - Klasztorek -
Pomorskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Klasztorek

Klasztorek, gm. Gardeja, pow. Kwidzyński, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 387 m²
8 300 zł
21,45 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
387 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Kwidzyński
Gmina:
Gardeja
Miejscowość:
Klasztorek

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAOddział Terenowy w Pruszczu Gdańskimogłasza przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość położona w gminie Gardeja oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Klasztorek jako działka nr 8/57 o pow. 0,0387 ha, w tym zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy: Bp – 0,0387 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1I/00025013/0.Działka wchodzi w skład terenu, dla którego nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu gminy Gardeja obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gardeja uchwalone dnia 30.11.2016 r. uchwałą Nr XXV/127/2016. Dla w/w działki w studium wskazano następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: zwarta zabudowa wsi – obszar zabudowy wielofunkcyjnej w tym mieszkaniowo – usługowa; historyczne zespoły zabudowy figurujące w Gminnej Ewidencji Zabytków. Niniejsza działka znajduje się w układzie urbanistycznym wsi Nowa Wioska.

Cena nieruchomości brutto (wraz z kosztami przygotowania do sprzedaży) wynosi 8 300 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta 00/100)

Postąpienie - 100 zł

Wadium - 900 złPrzetarg ustny (licytacja) na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 05.07.2024 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Malborku przy ulicy Wołyńskiej 19.Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków sprzedaży jak również pełną treść ogłoszenia o przetargu można uzyskać, telefonicznie pod numerem telefonu: 55-272-23-82.Ponadto pełna treść ogłoszenia publikowana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 28, KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Malborku ul. Wołyńska 19, Urzędu Gminy właściwego terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości, sołtysa właściwego terytorialnie sołectwa, Pomorskiej Izby Rolniczej Pruszczu Gdańskim oraz na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, www.nieruchomoscikowr.gov.plKontakt:

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku

tel: 55 272 23 82

olga.modrakowska@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


Szal -invest 700x200