Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Męcinka -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Męcinka

Męcinka, gm. Męcinka, pow. Jaworski, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 1465 m²
105 780 zł
72,20 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1465 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Jaworski
Gmina:
Męcinka
Miejscowość:
Męcinka

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY MĘCINKA OGŁASZA

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Męcinka o numerze geodezyjnym 42/18, o powierzchni 0,1465ha (ŁIII, Ł/W)): cena wywoławcza: 105 780,00 zł, wadium: 5 500,00 zł. Do ceny wywoławczej doliczony został podatek VAT w wysokości 23%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych i jest ustalane przez uczestników przetargu.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLIX/318/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 października 2010r.: https://www.bip.mecinka.pl/Document/266) jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (GMN) oraz teren zieleni izolacyjnej (ZI), częściowo w strefie ochronnej linii energetycznej, z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

Działka przylega bezpośrednio do asfaltowej drogi powiatowej nr 2809D oraz do drogi gminnej nr dz. 42/15.

Dla w/w działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Jaworze Księga Wieczysta LE1J/00012181/3. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń.

Zaplanowany na dzień 15.12.2023r., na dzień 26.02.2024r. oraz na dzień 10.05.2024r. przetarg na zbycie w/w nieruchomości nie wyłonił nabywcy.

Przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbędzie się 16 lipca 2024r. w Urzędzie Gminy Męcinka o godz. 11:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości na konto Gminy Męcinka - Bank Spółdzielczy Oddział w Męcince nr: 77 8647 1017 0105 0018 2001 0006 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy Męcinka, najpóźniej do dnia 11 lipca 2024r. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: „wadium do przetargu na zakup działki nr 42/18 w Męcince”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu telefonicznie pod nr 76 871 34 54, w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00 -15:00, w piątek od godz. 7:00 do 14:00, lub elektronicznie: joanna.zelent@mecinka.pl w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej www.mecinka.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Męcinka i sołectwa Męcinka.Kontakt:
Urząd Gminy Męcinka
tel: 76 871 34 54
joanna.zelent@mecinka.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200