Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Wielka Wieś -
Wielkopolskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Wielka Wieś

Wielka Wieś, gm. Buk, pow. Poznański, Wielkopolskie
Powierzchnia terenu: 1983 m²
400 000 zł
201,71 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1983 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Wielkopolskie
Powiat:
Poznański
Gmina:
Buk
Miejscowość:
Wielka Wieś

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedażPoz. 1. działki o numerach: 330/48 o powierzchni 0.1913 ha i 330/49 o powierzchni 0.0070 ha, obręb ewidencyjny Wielka Wieś, miejscowość Wielka Wieś, o łącznej powierzchni 0,1983 ha, objęte księgą wieczystą nr PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp.

cena wywoławcza wynosi: 400 000,00 zł netto,

wadium wynosi: 40 000,00 zł,

postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 4 000,00 zł.Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.Poz. 2. działka numer 330/51 o powierzchni 0.1645 ha, obręb ewidencyjny Wielka Wieś, miejscowość Wielka Wieś, objęta księgą wieczystą nr PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp.

cena wywoławcza wynosi: 330 000,00 zł netto,

wadium wynosi: 33 000,00 zł,

postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 3 300,00 zł.Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.Poz. 3. działka numer 330/52 o powierzchni 0.1645 ha, obręb ewidencyjny Wielka Wieś, miejscowość Wielka Wieś, objęta księgą wieczystą nr PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp.

cena wywoławcza wynosi: 330 000,00 zł netto,

wadium wynosi: 33 000,00 zł,

postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 3 300,00 zł.Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Buk nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Buk, najpóźniej w dniu 18 lipca 2024 r. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Ewentualne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.W planie zagospodarowania przestrzennego wskazane nieruchomości przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem MN/U. Wyżej wymienione działki są niezabudowane, niezagospodarowane, użytkowane są jako grunty orne, posiadają ukształtowanie terenu płaskie. Działki mają możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, energetyczną, gazową. Dojazd do nieruchomości następuje bezpośrednio z drogi gminnej, gruntowej – działki o numerach ewidencyjnych 332/2, 330/45 i 330/50, obręb ewidencyjny Wielka Wieś.Pełną informację dotyczącą przetargu podano w ogłoszeniu, które dostępne jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Buk, na stronie internetowej www.buk.gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielka Wieś.Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 8140 671, 61 888 44 16, zapytania proszę kierować na e-mail:buk@buk.gmina.pl.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Buk
tel: 618140671 w. 16
buk@buk.gmina.pl

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200