Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Wszystko o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
 - Jedlina-Zdrój -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 1
 - Jedlina-Zdrój -
Dolnośląskie Zdjęcie nr 2Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?- Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój, gm. Jedlina-Zdrój, pow. Wałbrzyski, Dolnośląskie
Powierzchnia terenu: 448 m²
46 000 zł
102,68 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
448 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Dolnośląskie
Powiat:
Wałbrzyski
Gmina:
Jedlina-Zdrój
Miejscowość:
Jedlina-Zdrój

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
GPM.6840.8.2023

Jedlina-Zdrój, dn. 06.06.2024 r.WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0448 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Bolesława Prusa nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 34/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00019730/1.PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 2.33MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowyCENA WYWOŁAWCZA: 46 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

30 lipca 2024 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.WYSOKOŚĆ WADIUM:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 23 lipca 2024 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – działka nr 34/6”. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty, uznaje się lokację środków na rachunku Gminy.INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

58-330 Jedlina-Zdrój

tel. 74 8510963

Sporządziła: J. Wiśniewska?

Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58 – 330 Jedlina-Zdrój, tel. 74 8455215, iodo@jedlinazdroj.eu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust.1 lit b RODO).

3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać poprzez kontakt z Urzędem Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez: iodo@jedlinazdroj.eu lub pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój.

Kontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: 748510963
nieruchomosci@jedlinazdroj.eu

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-11
Podobne oferty


Szal -invest 700x200