Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Przetarg - Blunaki -
Pomorskie Zdjęcie nr 1Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Przetarg - Blunaki

Blunaki, gm. Dzierzgoń, pow. Sztumski, Pomorskie
Powierzchnia terenu: 6908 m²
57 150 zł
8,27 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
6908 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • rolna
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Pomorskie
Powiat:
Sztumski
Gmina:
Dzierzgoń
Miejscowość:
Blunaki

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWAODDZIAŁ TERENOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIMpodaje do publicznej wiadomości informację o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.1. ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 05.07.2024 r. o godz. 10:15 na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w obrębie Blunaki, gm. Dzierzgoń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/1 o pow. 0,6908 ha.Cena wywoławcza – 57 150,00 złWadium – 5 715,00 złZgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu działka nr 8/1 położona w obrębie Blunaki nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń:STREFA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA:- strefa wierzchowinowa obejmująca obszar południowo – zachodniej części gminy pagórków morenowych ;KIERUNKI ROZWOJU ZABUDOWY:- tereny rozwoju zabudowy wielofunkcyjnej;ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA:- rolnictwo wielkoobszarowe o strukturze wynikającej z przekształceń dawnych państwowych gospodarstw rolnych;REKOMENDOWANE DO OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:- strefa ochrony ekspozycji;TERENY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI I PRZEKSZTAŁCEŃ- rehabilitacja – miejscowość o pierwotnie wysokich walorach estetyczno – przestrzennych (tj. założenia dworsko parkowe i folwarczne), zdegradowane przez wprowadzenie obcych form zabudowy tj. obiekty mieszkalne i gospodarcze pgr i inne obiekty przemysłowe oraz infrastruktury technicznej, które spowodowały zniekształcenie tradycyjnej formy osadniczej.Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych dnia 20.06.2024 r.Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Malborku ul. Wołyńska 19, tel. 55 272 – 23 – 82.Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.nieruchomoscikowr.gov.pl.Kontakt:

KOWR Sekcja Zamiejscowa w Malborku

tel: 55 272 23 82

malgorzata.kownacka@kowr.gov.pl


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


Szal -invest 700x200