Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 1
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 2
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 3
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 4
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 5
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 6
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 7
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 8
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 9
Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce -
Lubuskie Zdjęcie nr 10Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?Trzy budynki wielorodzinne w budowie – udziały - Krzeszyce

Krzeszyce, gm. Krzeszyce, pow. Sulęciński, Lubuskie
Powierzchnia terenu: 6405 m²
2 304 638 zł
359,82 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
6405 m²
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
Lubuskie
Powiat:
Sulęciński
Gmina:
Krzeszyce
Miejscowość:
Krzeszyce

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis

Syndyk Masy Upadłości SENIORENRESIDENZ SONNENWALD sp. z o.o. w upadłości w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki:udział wynoszący 14990/40000 części w nieruchomości o pow. 0,3733 ha, stanowiącej działkę nr 948/9, położoną w Krzeszycach przy ul. Leśnej 1, na którą składa się działka gruntu i trzy budynki mieszkalne wielorodzinne w trakcie budowy, KW nr GW1U/00027994/6, o wartości oszacowania 3.190.620 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych) wraz z udziałem wynoszącym 50/80 części w nieruchomości oznaczonej jako pastwiska trwałe o powierzchni 0,2672 ha, stanowiącej działkę numer 948/11, położonej w Krzeszycach, KW nr GW1U/00027918/0, o wartości oszacowania 101.720 zł (sto jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) – za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 70% łącznej wartość oszacowania, tj. 2 304 638 zł (dwa miliony trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych) netto.Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, której dotyczy oferta na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: BNP Paribas Bank Polska SA, 07 1750 0012 0000 0000 3570 6259 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 4.07.2024 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin), drugi do Sędziego-Komisarza Klaudyny Książek-Stasiak (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) – obydwie do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż nieruchomość XII GUp 3/23” oraz numerem księgi wieczystej, której dotyczy oferta.Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Płatność ceny ma nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń.Szczegółowe informacje poprzez e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu

Kontakt:

Syndyk Natalia Leszczyńska

tel: 519749559

sekretariat@kancelariaszczecin.eu


Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Nieruchomości
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-07-05
Podobne oferty


Szal -invest 700x200