Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 2
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 3
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 4
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 5
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 6
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 7
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 8
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 9
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 10
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 11
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 12
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 13
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 14
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 15
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 16
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 17
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 18


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 321502_5.0040.62/4
Działka budowlana o pow. 1200 m2 w Nowym Chwalimiu

Nowy Chwalim, gm. Barwice - Obszar Wiejski, pow. powiat szczecinecki, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 1200 m²
60 000 zł
50,00 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o. o.
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
1200 m²
Rodzaj prawa:
własność
Numer działki:
62/4
Źródło informacji planistycznej:
warunki zabudowy 
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Wydane decyzje:
warunki zabudowy
Kształt:
regularny (prostokątny, kwadratowy)
Ukształtowanie terenu:
płaski
Ogrodzenie:
nie
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Informacje o zabudowaniach
Na działce:
  • brak obiektów
Sprawdź pozwolenia na budowę
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
powiat szczecinecki
Gmina:
Barwice - Obszar Wiejski
Miejscowość:
Nowy Chwalim

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Przedstawiamy do sprzedaży działkę budowlaną o pow. 1200 m2, położoną na uboczu miejscowości Nowy Chwalim.
Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.
W decyzji ustalono (m. in.):
1. Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Ustalenia i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
- powierzchnia zabudowy- nie więcej niż 150 m2 powierzchni działki;
- szerokość elewacji frontowej budynku: nie może przekraczać 20 m;
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku do okapu lub gzymsu - od 2,5 m do 5,0 m;
- wysokość budynku do średniego poziomu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 10,0 m;
- geometria dachu budynku - dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 20° - 50°;
- powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40% powierzchni działki.
Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- zaopatrzenie w energię elektryczną - na warunkach gestora sieci;
- zapotrzebowanie na energię cieplną - z indywidualnego źródła ciepła opartego na paliwach takich jak: gaz, energia elektryczna, olej, alternatywnie źródła energii odnawialnej takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, dopuszcza się stosowanie wysokosprawnych kotłów na paliwo stałe zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów;
- zaopatrzenie w wodę - przyłączem do sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci, alternatywnie z własnego ujęcia - studni;
- odprowadzenie ścieków bytowych - do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, alternatywnie do przydomowej oczyszczalni ścieków;
- odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na własny teren nieutwardzony.
Dojazd:
Dojazd drogą asfaltową i około 100 m drogą gruntową.
Zakup działki na raty, przeniesienie własności po 3 latach.
Odległości od:
Barwic - 13km;
Szczecinka - 22 km;
Koszalina - 78 km.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi. Biuro nie odpowiada za stan infrastruktury technicznej. Warunki gruntowe i badania geologiczne gruntu do oceny we własnym zakresie.
Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Zapraszamy na prezentację

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o. o.
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-04-16
Podobne oferty


Szal -invest 700x200