Działki i grunty na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 1
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 2
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 3
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 4
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 5
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 6
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 7
Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora -
Zachodniopomorskie Zdjęcie nr 8


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 321503_5.0123.201/254


Dołgie na sprzedaż działki z dostępem do jeziora

Dołgie, gm. Biały Bór - Obszar Wiejski, pow. powiat szczecinecki, Zachodniopomorskie
Powierzchnia terenu: 6817 m²
1 230 000 zł
180,43 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o. o.
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
6817 m²
Rodzaj prawa:
własność
Numer działki:
201/254
Źródło informacji planistycznej:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  • inna
teren zabudowy usług turystyki
Wydane decyzje:
brak informacji
Kształt:
nieregularny (wszystkie pozostałe)
Ukształtowanie terenu:
nierówny
Uzbrojenie:
  • brak informacji
Ogrodzenie:
nie
Dojazd:
  • droga publiczna
Rodzaj nawierzchni:
  • droga o nawierzchni asfaltowej
  • droga o nawierzchni gruntowej
Sąsiedztwo:
  • jezioro
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Informacje o zabudowaniach
Na działce:
  • brak obiektów
Sprawdź pozwolenia na budowę
Lokalizacja
Województwo:
Zachodniopomorskie
Powiat:
powiat szczecinecki
Gmina:
Biały Bór - Obszar Wiejski
Miejscowość:
Dołgie

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
Działki budowlane położone bezpośrednio nad jeziorem Dołgie w okolicy kompleksów leśnych
ze 190 metrową linią brzegową. Do sprzedaży przeznaczone są wszystkie działki razem w jednym małym kompleksie.
Nieruchomość można zabudować kilkoma domami jednorodzinnymi i pensjonatem.
Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MN,Ut -Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
teren zabudowy usług turystyki. Kanalizacja wodociąg i prąd w drodze przy działce.
Działki nr 201/254, 201/255, 201/256, 201/268, 201/257 o łącznej powierzchni 6817 m2 z bezpośrednim dostępem do jeziora.
Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
b) geometria dachów - dwu - lub wielospadowe,
c) nachylenie połaci dachowych - 30 stopni - 50 stopni,
d) powierzchnia zabudowy - maks 20% powierzchni działki,
e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzchni działki;
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) w zasilanie w energię elektryczną:
- z sieci elektroenergetycznej,
b) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
- do czasu realizacji sieci dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych
c) w zakresie kanalizacji sanitarnej ustala się:
- do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
- dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompowania ścieków;
d) odprowadzenie wód opadowych- rozsączane powierzchniowo i/lub gromadzone w ramach terenu działek;
Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) parametry zabudowy i wskaźnik zagospodarowania terenu określono w ustaleniach szczegółowych;
2) w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 3 wysokość istniejących i rozbudowywanych budynków wyrażono w kondygnacjach;
3) o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych – do 6,0 m, b) dla budynków dwukondygnacyjnych – do 12,0 m, c) dla budynków 3 -kondygnacyjnych – do 15,0 m;
4) ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych -1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego przekrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
5) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
6)ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długości bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
7)na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30o dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach: odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
8) w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
9) zakazuje się realizacji przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
10)zakazuje się lokalizacji tablic i wolnostojących urządzeń reklamowych w pasach drogowych dróg publicznych;
11) dopuszcza się instalowanie tablic reklamowych, tablic informacyjnych i montaż wolnostojących urządzeń reklamowych o powierzchni nie większej niż 5 m2;
12) ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Dojazd do działki drogą z płyt betonowych a częściowo drogą gruntową.

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o. o.
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-03-28Podobne oferty


C-profes 700-200
Locum net 260

CDWEB
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem