Oferty działek na sprzedaż

rolne, rekreacyjne, pod zabudowę jedno i wielorodzinną, usługowo - handlowe, magazynowo - produkcyjne
Pełne informacje o działkach!
Większa ilość filtrówRozwiń więcej filtrów
Na sprzedaż działka przemysłowa - Rogoźno -
wielkopolskie Zdjęcie nr 1
Na sprzedaż działka przemysłowa - Rogoźno -
wielkopolskie Zdjęcie nr 2
Na sprzedaż działka przemysłowa - Rogoźno -
wielkopolskie Zdjęcie nr 3
Na sprzedaż działka przemysłowa - Rogoźno -
wielkopolskie Zdjęcie nr 4


Zdjęcie działki
identyfikator działki: 301602_5.0004.180/4

Co to jest identyfikator działki ewidencyjnej?



Na sprzedaż działka przemysłowa - Rogoźno

Rogoźno, gm. Rogoźno, pow. obornicki, wielkopolskie
Powierzchnia terenu: 78428 m²
9 990 000 zł
127,38 zł/m²

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Biuro nieruchomości
Dane działki
Powierzchnia:
78428 m²
Ulica:
Garbatka
Numer działki:
180/4
Typ działki - przeznaczenie:
  • pod zabudowę magazynową/produkcyjną
Ogrodzenie:
nie
Sprawdź stawki podatku od nieruchomości
Lokalizacja
Województwo:
wielkopolskie
Powiat:
obornicki
Gmina:
Rogoźno
Miejscowość:
Rogoźno
Kod pocztowy:
64-610

Dowiedz się wiecej o miejscowości
Opis
PRZY TEJ OFERCIE KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI 
OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGĘ BEZPŁATENGO POŚREDNICTWA KREDYTOWEGO. 
BIURO POSIADA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ LICENCJĘ ZAWODOWĄ POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Polecam na sprzedaż nieruchomość położoną  w Garbatce gmina Rogoźno.  
Teren składa się z pięciu działek:, objętym MPZP (Uchwała nr
XLIX/368/2006z dnia 27 września 2006 roku).
Działka nr 180/4 o pow. 58248 m² oznaczenie w MPZP 8 P/U (produkcja, magazyny, usługi)
Działka nr 176/3 o pow. 14691 m² oznaczenie w MPZP 8 P/U (produkcja, magazyny, usługi)
Działka nr 180/3 o pow. 2057 m² oznaczenie w MPZP IT (infrastruktura techniczna)
Działka nr 180/5 o pow. 1744 m² oznaczenie w MPZP 4 KDL (drogi lokalne)
Działka nr 176/4 o pow. 1688 m² oznaczenie w MPZP 4 KDL (drogi lokalne)
Założenia MPZP:
Dla terenów oznaczonych P/U - terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z zabudową usługową ustala się:
1. Lokalizację budynków i obiektów służących prowadzeniu działalności produkcyjnej , składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
2. Dopuszcza się realizacje parkingów , w tym dla samochodów ciężarowych , garaży stacji obsługi pojazdów , biur i budynków administracyjnych , usług komercyjnych, w tym usług związanych z obsługą ruchu samochodowego
3. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
4. Dopuszcza się realizacje mieszkań służbowych 
5. Zakaz realizacji usług społecznych typu oświata , służba zdrowia, kultura i innych.
6. Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
7. Wysokość budynków związanych z realizacją funkcji działalności gospodarczej i usługowej do 3 kondygnacji z zakazem realizacji budynków o wysokości powyżej 13 m
8. Dopuszcza się wszelkie rozwiązania dachów , w tym kombinacje dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów
9. Pokrycie dachów pochyłych budynków usługowych dachówką ceramiczną, cementową, blacha lub materiałem dachówkopodobnymi
10. Minimalna powierzchnia zieleni 30 % powierzchni działki
11. Maksymalna powierzchnia zabudowy 50 % powierzchni działki
12. Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych
13. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami danej funkcji w ramach własnej posesji
14. Dopuszcza się wtórny podział terenu:
a) minimum 5000 m2 dla obiektów produkcyjnych , składów i magazynów
b) minimum 1000 m2 dla zabudowy usługowej
Dla terenów oznaczonych IT - infrastruktura techniczna
1. Ustala się rezerwę terenu o szerokości od 3 do 18 m z przeznaczeniem na prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, nie związanej bezpośrednio  z funkcjonowaniem drogi krajowej , wojewódzkiej oraz powiatowej
2. Dopuszcza się realizowanie dojść i dojazdów do działek budowlanych
Działki zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie planowanej trasy S11 - około 3 km do najbliższego planowanego węzła.
Uzbrojenie: prąd (około 50m do najbliższej trafostacji),woda, gaz, kanalizacja w ulicy Garbackiej.
W sąsiedztwie zlokalizowane są firmy usługowe i produkcyjne.
Pośrednik prowadzący ofertę Agnieszka Krzywonos, licencja zawodowa 13299, tel 537-37-57-67, mail biuro@bonak.pl . Więcej ofert na www.bonak.pl. Pomoc w formalnościach kredytowych gratis.

Kontakt:
tel. zadzwoń
Wyślij pytanie
Biuro Obrotu Nieruchomościami
Biuro nieruchomości


Data dodania ogłoszenia: 2024-03-11




Podobne oferty


Szal -invest 700x200